News: 
Op het voormalige industrieterrein van de zuidelijke haven in Kopenhagen ontstonden moderne woonwijken met directe aansluiting op het water.  Foto: Richard Brink GmbH & Co.

Nieuwe schoonheid in een ooit functionele omgeving

Bedrijf Richard Brink levert betonnen goten en gietijzeren roosters voor nieuwe woningen in de zuidelijke haven van Kopenhagen

Kopenhagen, 13-09-2023. Stedelijke naverdichting en de ontwikkeling van braakliggende industrie-, spoorweg- en havencomplexen zijn al jaren belangrijke onderwerpen voor de stedelijke ontwikkeling. Een voorbeeld van een geslaagd project is de zuidelijke haven van Kopenhagen. Op de schiereilanden ontstonden moderne woonwijken. Betonnen goten Fortis en bijpassende gietijzeren roosters zorgen voor een betrouwbare afwatering van de bodem en de gevel.

Gebieden met vroeger een zuiver industriële of logistieke functie worden tegenwoordig vaak in aantrekkelijke woonwijken met veel ruimte en groen veranderd. Zo worden onbenutte oppervlakken weer nieuw leven ingeblazen. Bovendien zijn dergelijke wijken vaak erg in trek bij alle bevolkingsgroepen, van jonge gezinnen tot senioren. De trend heeft zeker het potentieel om duurzame leefbare woningen te creëren en daarmee de aantrekkelijkheid van steden en agglomeraties te vergroten.
Het beste voorbeeld hiervan zijn de twee kunstmatige schiereilanden Teglholmen en Sluseholmen in de zuidelijke haven van Kopenhagen. De twee projecten bewijzen onomstotelijk dat het creëren van bouwpercelen aan het water een onovertroffen meerwaarde voor de stedelijke ontwikkeling betekent.

Afwatering van beton en gietijzer

Bij het ontsloten gebied op het schiereiland Teglholmen kozen de stadsontwikkelaars voor innovatieve wegen. Ze legde nieuwe pieren aan met uitsluitend percelen aan het water. Dit was nodig omdat het eerder bebouwbare gebied al volledig werd benut. Zo ontstonden aan de zuid- en oostkade van Teglholmen op vijf van de zeven speciaal voor dit project aangelegde pieren aantrekkelijke woongebouwen met in totaal 45 woningen, gelijkmatig verdeeld met negen adressen per pier.

Langs de kaden en de pieren werden betonnen goten van het type Fortis van de firma Richard Brink met stalen randen in de inlaatbreedte DN 100 (155 mm) geïnstalleerd. De Fortis-goten voldoen in dit geval aan de eisen van verkeersklasse D 400. Het lage gewicht van de betonnen goten komt enerzijds ten goede aan het transport en anderzijds aan een gemakkelijke installatie. De goten kunnen door één persoon zonder extra hulpmiddelen of hefwerktuigen worden gemonteerd. Cassettevormige uitsparingen aan de buitenkant voorkomen dat de goten omhoog gedrukt worden en zorgen ervoor dat de betonnen fundering er een stevige verbinding mee kan maken. Door een groef-veer-systeem met geïntegreerde rubberen afdichting aan de uiteinden van de goot wordt het kostbare afdichten van de naden overbodig.

In Teglholmen dienen als afdekking de gietijzeren roosters Zippa, die voldoen aan de verkeersklasse E 600. De materiaalmix van de ingebouwde eikenhouten planken, cortenstalen banden en betonnen bestratingsvlakken wordt door de gietijzeren roosters fraai gecontrasteerd. De toegangswegen van de woongebouwen zijn alleen voor voetgangers toegankelijk en worden niet aan hoge belastingen blootgesteld. Daarom werd vanwege het aantrekkelijke uiterlijk gekozen voor de installatie van de betonnen goten Fortis in combinatie met de gietijzeren roosters. De ontwerpers streefden naar een stijlmix van moderniteit en rustieke, industriële charme. Deze zwaar belastbare systemen onderstrepen dit.

Geslaagde voortzetting in de directe omgeving

Op het naastgelegen schiereiland Sluseholmen volgde men een vergelijkbare aanpak. Het tot nu toe grootste woningbouwproject in de Regio Kopenhagen omvatte de ontsluiting van ongeveer 85.000 vierkante meter voormalig industrie- en bedrijventerrein. De bestaande bodem werd vanwege het decennialange industriële gebruik voor ongeveer 90 procent volledig verwijderd en op milieuvriendelijke wijze gerecycled.

Voor de afwatering van de geveloppervlakken van de nieuwe wooncomplexen leverde de firma Richard Brink in totaal 150 meter van haar betonnen goten Fortis. Hier kozen de verwerkers uitvoeringen met gietijzeren randen. De goten werden afgedekt bijpassende gietijzeren roosters. In dit geval viel de keuze op het tweede gietijzeren designrooster van de metaalwarenfabrikant – de uitvoering Prisma. Het fijn verdeelde, homogene oppervlak met in elkaar verweven, gefacetteerde oppervlakken breekt het licht steeds opnieuw en past goed in de context van zijn omgeving, die gekenmerkt wordt door verharde oppervlakken en bakstenen gevels.

De betonnen goten Fortis voldoen in combinatie met de gietijzeren roosters Zippa en Prisma aan de optische en kwalitatieve vereisten van de open ruimte en de hierop afgestemde afwatering in de zuidelijke haven van Kopenhagen.


(ca. 4.730 tekens)